Monday, February 11, 2008

Sy över papper - sexkanter

Att sy förhand över papper är inte alls ovanligt och ofta har man sytt större och mindre lapparbeten av sexkanter. Man startar med att klippa ut sexkantiga pappersmallar av papper. Gärna i lite tjockare papperskvalitet än vanligt kopieringspapper (som är 80 g). Jag använder gärna 140 g papper som bl.a. finns att köpa hos välförsedda kopieringsfirmor. Gör en mall av styv kartong. Mallen används för att göra pappersmallar och för att få rätt storlek på lapparna. Ett tips är att rita upp så många mallar som det ryms på ett A4 ark och kör arket i en kopieringsmaskin. Ett mindre arbetsdrygt sätt är att köpa färdiga utstansade pappersmallar.


Klipp eller skär ut tyg efter pappersmallen. Jag använder 1 cm sömsmån. Därefter tråcklas tyget kring pappersmallen. Sy ihop sexkanterna med små stygn från avigsidan. Till en sexkantsblomma åtgår sju sexkanter.

Tyg tråcklas på pappersmallarna
Sju stycken blir till en "sexkantsblomma"No comments: